Quora Question Pairs 问答数据集

美国知识问答网站 Quora 上的问题答案数据集,可用以进行重复问题检测。
存储类型:rar
上传时间:2019-09-02 大小:20.4MB
全部评论
最受欢迎的数据:
存储类型:Excel 143.8MB
存储类型:json 67.3MB
存储类型:text 50.9MB
存储类型:Excel 340.0KB
存储类型:rar 38.0MB
存储类型:mysql 844.9MB
存储类型:text 248.5KB